Informujemy, że PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. jako pierwsza jednostka certyfikująca w Polsce uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wydawanie akredytowanych Certyfikatów ISO 9001:2015.

Informujemy, że PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. jako pierwsza jednostka certyfikująca w Polsce uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wydawanie akredytowanych Certyfikatów ISO 9001:2015.