Szkolenia dot. systemów zarządzania ISO

INFORMUJEMY O TERMIANCH NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH ISO 9001:2015

  1. Wrocław: -termin nieustalony – miejsce: DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8
  2. Gdynia: 8– 9 listopada 2018 r. siedziba PIHZ, Gdynia ul. Kołłątaja 1
    – zapraszamy do kontaktu po szczegóły

W związku z wydaniem nowych edycji norm ISO 9001 i ISO 14001 w pierwszej kolejności przygotowaliśmy dla naszych Klientów szkolenia w zakresie wymagań normy ISO 9001.
Oferowane szkolenia w ramach ISO 9001:
– szkolenia dotychczasowych Pełnomocników ds. SZJ i doskonalące dla audytorów wewnętrznych – 1 dniowe (interpretacja normy + ćwiczenia)
– szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)
– szkolenia kadry jednostek – 1 dniowe (wykład)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.
– INTERPRETACJĘ WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2015,  w tym ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
– PRZYKŁADY PROCEDUR ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
– ĆWICZENIA PRAKTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE ZROZUMIENIE WYMAGAŃ NORMY