VII Forum Pełnomocników Urzędów – 2011

W ramach VII FORUM PEŁNOMOCNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PIHZ Certyfikacja organizuje w Gdańsku pierwszą konferencję poświęconą wykorzystaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001 dla spełnienia standardów kontroli zarządczej.

W ramach konferencji przedstawimy Państwu następujące m.in. takie tematy:
1. Spełnienie wymagań kontroli zarządczej przy wykorzystaniu systemu zarządzania jakością.
2. Identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko – najtrudniejsze wyzwanie w systemie kontroli zarządczej.
3. Planowanie realizacji procesów i procedur (zadań) w świetle wymagań instrukcji kancelaryjnej.
4. Korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem ISO 9001 i KZ w urzędzie.
5. Praktyczne zastosowanie zintegrowanego systemu ISO 9001 i kontroli zarządczej w urzędzie

Zapraszamy do udziału przede wszystkim naszych Klientów, do których będą rozesłane zaproszenia a także zachęcamy do udziału te urzędy, jednostki organizacyjne, które zainteresowane są praktycznym podejściem do zarządzania organizacją w oparciu o międzynarodowe standardy spełniające wymagania ustawy o finansach publicznych.

VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001

W dniu 12 grudnia 2011 roku odbyła się w Białymstoku 2 edycja VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001. Honorowy patronat nad obradami plenarnymi VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Marszałek Województwa dokonał uroczystego otwarcia konferencji, wskazując na istotę takich spotkań, w dążeniu do zrozumienia istoty systemu kontroli zarządczej.

Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja podczas swojego wystąpienia zaprezentował, w jaki sposób Urzędu certyfikowane przez naszą Jednostkę, powinny wykorzystać funkcjonujący system zarządzania ISO 9001 do spełnienia wymagań kontroli zarządczej. W tym bloku tematycznych zaprezentowane zostały wyniki powołanego przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego Certyfikacja Zespołu ds. kontroli zarządczej, wskazujące jednoznacznie, iż urzędy posiadające system zarządzania ISO 9001 spełniają wymagania kontroli zarządczej w ok. 85%. Pozostałą część tego wykładu wypełniły przykłady praktycznej integracji tych dwóch standardów. Ze względu, iż standardy kontroli zarządczej postawiły przed urzędami wymóg wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem, kolejny blok tematyczny poświęcony został omówieniu przykładowej Procedury Zarządzania Ryzykiem wraz z przykładami oceny ryzyka dla zadań realizowanych przez administrację publiczną.

Tym samym w wyniku prac VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 – Polska Izba Handlu Zagranicznego wskazała jak w 100% spełniać wymagania kontroli zarządczej, wykorzystując wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, rozbudowując go o wymagania zarządzania ryzykiem i samooceny.

Zwieńczeniem VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej – Białystok 2011 był wykład Wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku Pana Mariusza Sujka, który zaprezentował uczestnikom idee systemu kontroli, wraz ze wskazaniem na wyniki zawarte w ostatniej kontroli NIK-u z zakresu stopnia wdrożenia przez Urzędy Samorządowe wymagań ustawy o finansach publicznych z zakresu kontroli zarządczej.

Kolejne edycje VII Forum Pełnomocników Administracji ISO 9001 planowane są na styczeń 2012r.

serdecznie zapraszamy.

VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001

VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001


TEMAT: WYKORZYSTANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001
DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ


Po zakończonych czterech edycjach VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 (Gdańsk – wrzesień 2011r., Białystok – grudzień 2011r., Katowice – styczeń 2012r., Legnica – styczeń 2012r.) Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja przygotowuje się do kolejnych spotkań związanych z inicjatywą wykorzystywania systemu zarządzania jakością ISO 9001 do spełnienia wymagań standardów kontroli zarządczej.

Przypomnijmy, że honorowy patronat nad:
– 2 edycją obrad plenarnych VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
– 3 edycją obrad plenarnych VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach;
– 4 edycją obrad plenarnych VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Prezydent Miasta Legnicy.

Przedmiotem konferencji był system kontroli zarządczej w odniesieniu do możliwości integracji jego wymagań z wymaganiami standardu PN-EN ISO 9001:2009. Oddzielny blok tematyczny został poświęcony zagadnieniom związanym z wymaganiami wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem.

Blokiem podsumowującym funkcjonowanie kontroli zarządczej w warunkach polskiej administracji był wykład Wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku. Pan Mariusz Sujka zaprezentował uczestnikom idee systemu kontroli, wraz ze wskazaniem na wyniki zawarte w ostatniej kontroli NIK-u z zakresu stopnia wdrożenia przez Urzędy Samorządowe wymagań ustawy o finansach publicznych w obszarze kontroli zarządczej.

VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 – Katowice 2012r.

W dniu 16 stycznia 2012 roku odbyła się w Katowicach 3 edycja VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001.Honorowy patronat nad obradami plenarnymi VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz.

Pan Marszałek dokonał uroczystego otwarcia konferencji.

Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja podczas swojego wystąpienia zaprezentował, w jaki sposób Urzędu certyfikowane przez naszą Jednostkę, powinny wykorzystać funkcjonujący system zarządzania ISO 9001 do spełnienia wymagań kontroli zarządczej. W tym bloku tematycznych zaprezentowane zostały wyniki powołanego przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego Certyfikacja Zespołu ds. kontroli zarządczej, wskazujące jednoznacznie, iż urzędy posiadające system zarządzania ISO 9001 spełniają wymagania kontroli zarządczej w ok. 85%. Pozostałą część tego wykładu wypełniły przykłady praktycznej integracji tych dwóch standardów.

Ze względu, iż standardy kontroli zarządczej postawiły przed urzędami wymóg wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem, kolejny blok tematyczny poświęcony został omówieniu przykładowej Procedury Zarządzania Ryzykiem wraz z przykładami oceny ryzyka dla zadań realizowanych przez administrację publiczną.

Tym samym w wyniku prac VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 – Polska Izba Handlu Zagranicznego wskazała jak w 100% spełniać wymagania kontroli zarządczej, wykorzystując wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, rozbudowując go o wymagania zarządzania ryzykiem i samooceny.

Zwieńczeniem VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej – Katowice 2012 był wykład Wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku Pana Mariusza Sujka, który zaprezentował uczestnikom idee systemu kontroli, wraz ze wskazaniem na wyniki zawarte w ostatniej kontroli NIK-u z zakresu stopnia wdrożenia przez Urzędy Samorządowe wymagań ustawy o finansach publicznych z zakresu kontroli zarządczej.