Szkolenia dot. systemów zarządzania

Oferowane szkolenia:

  •  auditorzy wewnętrzni ISO 9001 – dwudniowe 
  • audytor wewnętrzny RODO – jednodniowe 
  • certyfikowany IOD

Oferowane szkolenia w ramach norm ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001:
– szkolenia dotychczasowych Pełnomocników ds. SZJ i doskonalące dla audytorów wewnętrznych – 1 dniowe (interpretacja normy + ćwiczenia)
– szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)
– szkolenia kadry jednostek – 1 dniowe (wykład)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.
– INTERPRETACJĘ WYMAGAŃ NORMY ISO,  w tym ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
– PRZYKŁADY PROCEDUR ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
– ĆWICZENIA PRAKTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE ZROZUMIENIE WYMAGAŃ NORMY

Program szkolenia ISO 14001 – 2 dni

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 lub na adresy mailowe wskazane na stronie internetowej

Szkolenie jednodniowe dla Kadry, Pełnomocników

Program szkolenia audytorów wewnętrznych – 2 dni