GMP – kosmetyki

Norma  PN-EN ISO 22716:2009 kierowana jest do firm, które chcą doskonalić się w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania oraz wysyłki produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie nr 1223/2009/WE wprowadziło do branży kosmetycznej elementy unijnego Nowego Podejścia zakładającego, iż produkt spełniający wymagania odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych automatycznie spełnia przepisy prawa. Oczywiście wdrożenie tych norm jest dobrowolne, jednak stanowi dla producenta najwygodniejszy sposób wywiązywania się z obowiązku wykazywania zgodności swoich produktów z odnoszącym się do nich prawem.

Wymagania Rozporządzenia muszą być obowiązkowo stosowane od 11 lipca 2013 r., po tym czasie, w wypadku niezgodności produktów z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu, stosowane będą sankcje, a ich określenie leży w gestii poszczególnych państw członkowskich UE, przy czym unijny ustawodawca wskazuje na możliwość wycofania produktu z rynku lub od użytkowników końcowych.

Dla branży kosmetycznej jednym z takich udogodnień (norm zharmonizowanych) jest norma ISO 22716 Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP), zatwierdzona i opublikowana jako norma polska PN w 2009 r.

PIHZ Certyfikacja oferuje proces certyfikacyjny na zgodność z normą PN-EN ISO 22716:2009, a tym samym z Rozporządzeniem nr 1223/2009/WE.