Informujemy, że PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wydawanie akredytowanych Certyfikatów PN-EN ISO 27001:2017-06 oraz ISO 45001:2018 (BHP)

Informujemy, że PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wydawanie akredytowanych Certyfikatów PN-EN ISO 27001:2017-06 oraz ISO 45001:2018.