Informujemy, że PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wydawanie akredytowanych Certyfikatów PN-EN ISO 27001:2017-06 oraz ISO 45001:2018 (BHP)

Informujemy, że PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wydawanie akredytowanych Certyfikatów PN-EN ISO 27001:2017-06 oraz ISO 45001:2018 (tu okres przejściowy na dostosowanie dotychczasowych systemów wg. PN-N-18001 do ISO 45001 wyznaczony został do dnia 11.03.2021).