Kontakt

Prezes Zarządu Artur Szwoch

Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 1, 81-322 Gdynia

tel. 58 661 82 01

fax. 58 661 82 11

e-mail: pihz@pihz-certyfikacja.pl
e-mail: sekretariat@pihz-certyfikacja.pl

NIP: 958-12-81-412; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000108093
Kapitał zakładowy wpłacony: 50 000,00zł
REGON 191707620

Pion Jakości PIHZ Certyfikacja

Kierownik Jakości Anna Galuhn

tel. 58 661 82 01

e-mail: pihz@pihz-certyfikacja.pl

Dział Marketingu

tel. 58 661 82 01

e-mail: marketing@pihz-certyfikacja.pl

Pion szkoleń PIHZ Certyfikacja

e-mail: szkolenia@pihz-certyfikacja.pl