Nowa Norma ISO 14001:2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że została wydana nowa edycja normy ISO 14001 – wydanie z 2015 r. – okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania środowiskiem do wymagań nowej edycji normy wynosi 3 lata od dnia 14.09.2015 r.

ZACHĘCAMY KLIENTÓW PIHZ CERTYFIKACJA DO DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM DO NOWEJ EDYCJI NORMY ISO 14001 W JAK NAJSZYBSZYM TERMINIE, A NIE ODKŁADANIE TEGO DO KOŃCA OKRESU PRZEJŚCIOWEGO. NAJLEPSZYM TERMINEM DO UZYSKANIA CERTYFIKATU ISO 14001:2015 JEST PLANOWY AUDIT W NADZORZE LUB AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI (odnowieniowy)

Podstawową zmianą w nowej edycji normy ISO 14001 jest włączenie do systemu zarządzania środowiskiem w organizacji wymagania zarządzania ryzykiem.

Inne istotne zmiany w nowej edycji normy ISO 14001:2015 to:

– wprowadzenie pojęcia „kontekstu organizacji” – czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na System Zarządzania Środowiskowego;
– podkreślenie znaczenia otoczenia i zainteresowanych stron;

– zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w działania środowiskowe;

– pełniejsza ochrona środowiska, ze szczególnym naciskiem na proaktywne inicjatywy;

– uwzględnienie cyklu życia dla towarów i usług (m.in. poprzez wymagania dla dostawców, informowanie odbiorców);

– przesunięcie akcentów w komunikacji w stronę większej aktywności;

– likwidacja dotychczasowej, obowiązkowej dokumentacji systemu zarządzania środowiskiem m.in. procedur systemowych;
– doprecyzowanie wymagań dotyczących m.in. podejścia procesowego, monitorowania, analizy danych, przeglądu zarządzania.

PIHZ Certyfikacja organizuje szkolenia dla Klientów PIHZ – szkolenia będą przeprowadzane tylko przez autoryzowanych przez PIHZ trenerów.

Oferowane szkolenia:
– szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.
– INTERPRETACJĘ WYMAGAŃ NORMY ISO 14001:2015, w tym ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
– ĆWICZENIA PRAKTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE ZROZUMIENIE WYMAGAŃ NORMY

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 , lub na adresy mailowe wskazane na stronie internetowej

ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY Z PIHZ CERTYFIKACJA