Nowa norma ISO 22000:2018

Klienci PIHZ Certyfikacja w Programie FSMS wg ISO 22000:2018

Uprzejmie informujemy, że została wydana norma ISO 22000:2018 (PN-EN ISO 22000:2018-08), która zastąpi obecną normę ISO 22000:2005 (PN-EN ISO 22000:2006).

  1. Okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań zawartych w ISO 22000:2018 (PN-EN ISO 22000:2018-08) ustalono do dnia 29.06.2021 r. Po tym terminie dotychczasowe Certyfikaty FSMS na zgodność z normą ISO 22000:2005 (PN-EN ISO 22000:2006) stracą ważność.
  2. Najlepszym terminem do uzyskania certyfikatu ISO 22000:2018 (PN-EN ISO 22000:2018-08) jest planowy audit w nadzorze lub audit ponownej certyfikacji (odnowieniowy).
  3. W celu przeprowadzenia auditu na zgodność z nową normą w Państwa organizacji, konieczne jest złożenie wniosku o certyfikację ISO 22000:2018 (PN-EN ISO 22000:2018-08) z odpowiednim wyprzedzeniem przed auditem.
  4. Po dokonaniu przejścia na nową edycję normy ISO 22000:2018 (PN-EN ISO 22000:2018-08) w ramach auditu w nadzorze, uzyskana certyfikacja ISO 22000:2018 (PN-EN ISO 22000:2018-08) będzie ważna do daty wskazanej na obecnie obowiązującym Certyfikacie FSMS, natomiast przy pomyślnym przejściu na nową edycję normy podczas auditu ponownej certyfikacji, zostanie nadany nowy certyfikat ISO 22000:2018 (PN-EN ISO 22000:2018-08) na kolejne 3 lata.
  5. Zachęcamy klientów PIHZ Certyfikacja do dostosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności do normy ISO 22000:2018 (PN-EN ISO 22000:2018-08).
  6. Klient przed zgłoszeniem gotowości przejścia na nową edycję normy powinien dokonać zmian w dokumentacji systemu oraz w systemie zarządzania dostosowując system do wymagań normy ISO 22000:2018 (PN-EN ISO 22000:2018-08).

PIHZ Certyfikacja zaleca:

– stworzenie planu przejścia na nową edycję normy z uwzględnieniem różnic organizacyjnych, różnic w wymaganiach, które należy uwzględnić w celu spełnienia wymagań,

– zrealizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie wymagań nowej normy,

– wydanie nowej, znowelizowanej dokumentacji systemu zarządzania.

Zachęcamy do kontaktowania się z PIHZ Certyfikacja celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień oraz korzystanie ze szkoleń oferowanych przez PIHZ Certyfikacja w zakresie wymagań normy ISO 22000:2018.

Planowane szkolenia w zakresie wymagań ISO 22000:2018 (PN-EN ISO 22000:2018-08):

  1. dla Przewodniczących Zespołów i Auditorów wewnętrznych systemu (dwudniowe, wykłady i ćwiczenia)
  2. dla pracowników (jednodniowe, wykład).

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował nową edycję normy PN-EN ISO 22000:2018-08, przy czym została ona wydana w języku angielskim. Na potrzeby własne oraz szkoleń naszych Klientów dokonaliśmy tłumaczenia nowej normy.

Uprzejmie informujemy, że PIHZ Certyfikacja jest w trakcie prac zmierzających do uzyskania akredytacji PCA w Programie FSMS wg ISO 22000:2018.

Zapraszamy do dalszej współpracy. Luty 2020

Tytuł
Utworzono
Autor
3 kwietnia 2023
PIHZ
30 listopada 2016
PIHZ
30 listopada 2016
PIHZ
30 listopada 2016
PIHZ
27 listopada 2016
PIHZ