Misja zarządu

„Wspólnie z klientem doskonalimy jakość zarządzania”

Naszą misją jest budowanie świadomości jakościowej wśród naszych klientów przy jednoczesnym spełnianiu ich oczekiwań w stosunku do jednostki, która nadaje międzynarodowe certyfikaty jakości.

Kilkadziesiąt lat doświadczeń we współpracy z firmami komercyjnymi i jednostkami działającymi w obszarze publicznym pokazuje, że czasami  nasze  działania przypominają budowanie „szklanych domów” , budowanie od podstaw świadomości dotyczącej zarządzania organizacją, roli pracownika w organizacji, podejścia jakościowego do wykonywanej pracy.

W większości przypadków wielką dla nas satysfakcją jest współuczestniczenie w procesie budowania jakości pracy tych organizacji, które – tak jak my – postawiły na dbanie o swojego klienta, na doskonalenie własnych pracowników, na zmianę ich mentalności w podejściu do spełniania oczekiwań klienta.

Często to niełatwa droga. Z jednej strony wynikiem działań naszych certyfikowanych Klientów jest otrzymanie międzynarodowego Certyfikatu, ale znacznie ważniejsze są dla nich opinie ich klientów, którzy korzystają z ich usług czy produktów.

Jestem przekonany, że o sukcesie każdej organizacji (sukcesie, który ma wiele wymiarów) decydują zaangażowani w niej ludzie. Dla skutecznego zarządzania organizacją przede wszystkim konieczne są cechy przywódcze kierownika jednostki, dyrektora, ich podejście do zarządzania, rozumienie istoty zarządzania organizacją. Tacy menadżerowie nie poszukują Certyfikatu systemu zarządzania tylko po to aby powiesić go do kolekcji na ścianie swojego gabinetu. Nie usłyszymy od nich:  „jesteśmy już tak świetni, że nie musimy się doskonalić”, a będą wciąż poszukiwać dróg nie tylko własnego rozwoju, ale przede wszystkim rozwoju zatrudnianej kadry i swojej organizacji.

Dróg jest wiele, ja jestem przekonany, że warto zacząć od podstaw, tj. od wdrożenia i utrzymywania skutecznego systemu zarządzania organizacją, opartego na międzynarodowych wzorcach. Z systemów zarządzania opartych o standardy ISO można wynieść wiele korzyści zarówno dla zarządzającego, jak i samej organizacji. Wiedzą o tym Ci, którzy rzetelnie podeszli do procesu wdrożenia systemu zarządzania, którzy rzeczywiście chcieli skorzystać z tego narzędzia pomocnego w zarządzaniu organizacją.

Jesteśmy i chcemy być partnerem dla naszych certyfikowanych klientów, partnerem, na którym można zawsze polegać, któremu można zaufać, do którego zawsze można się zwrócić. Nasi auditorzy są dostępni nie tylko w czasie przeprowadzania auditu u Klienta, ale i w czasie między auditami rocznymi. Służymy interpretacją wymagań norm ISO, wynikami benchmarkingu oraz doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami.

Zapraszam do współpracy z naszą Jednostką. Z pewnością otrzymacie Państwo więcej niż tylko Certyfikat jakości systemu zarządzania.