VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 – Katowice 2012r.

W dniu 16 stycznia 2012 roku odbyła się w Katowicach 3 edycja VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001.Honorowy patronat nad obradami plenarnymi VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz.

Pan Marszałek dokonał uroczystego otwarcia konferencji.

Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja podczas swojego wystąpienia zaprezentował, w jaki sposób Urzędu certyfikowane przez naszą Jednostkę, powinny wykorzystać funkcjonujący system zarządzania ISO 9001 do spełnienia wymagań kontroli zarządczej. W tym bloku tematycznych zaprezentowane zostały wyniki powołanego przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego Certyfikacja Zespołu ds. kontroli zarządczej, wskazujące jednoznacznie, iż urzędy posiadające system zarządzania ISO 9001 spełniają wymagania kontroli zarządczej w ok. 85%. Pozostałą część tego wykładu wypełniły przykłady praktycznej integracji tych dwóch standardów.

Ze względu, iż standardy kontroli zarządczej postawiły przed urzędami wymóg wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem, kolejny blok tematyczny poświęcony został omówieniu przykładowej Procedury Zarządzania Ryzykiem wraz z przykładami oceny ryzyka dla zadań realizowanych przez administrację publiczną.

Tym samym w wyniku prac VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 – Polska Izba Handlu Zagranicznego wskazała jak w 100% spełniać wymagania kontroli zarządczej, wykorzystując wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, rozbudowując go o wymagania zarządzania ryzykiem i samooceny.

Zwieńczeniem VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej – Katowice 2012 był wykład Wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku Pana Mariusza Sujka, który zaprezentował uczestnikom idee systemu kontroli, wraz ze wskazaniem na wyniki zawarte w ostatniej kontroli NIK-u z zakresu stopnia wdrożenia przez Urzędy Samorządowe wymagań ustawy o finansach publicznych z zakresu kontroli zarządczej.