VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001

VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001


TEMAT: WYKORZYSTANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001
DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ


Po zakończonych czterech edycjach VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 (Gdańsk – wrzesień 2011r., Białystok – grudzień 2011r., Katowice – styczeń 2012r., Legnica – styczeń 2012r.) Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja przygotowuje się do kolejnych spotkań związanych z inicjatywą wykorzystywania systemu zarządzania jakością ISO 9001 do spełnienia wymagań standardów kontroli zarządczej.

Przypomnijmy, że honorowy patronat nad:
– 2 edycją obrad plenarnych VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
– 3 edycją obrad plenarnych VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach;
– 4 edycją obrad plenarnych VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Prezydent Miasta Legnicy.

Przedmiotem konferencji był system kontroli zarządczej w odniesieniu do możliwości integracji jego wymagań z wymaganiami standardu PN-EN ISO 9001:2009. Oddzielny blok tematyczny został poświęcony zagadnieniom związanym z wymaganiami wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem.

Blokiem podsumowującym funkcjonowanie kontroli zarządczej w warunkach polskiej administracji był wykład Wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku. Pan Mariusz Sujka zaprezentował uczestnikom idee systemu kontroli, wraz ze wskazaniem na wyniki zawarte w ostatniej kontroli NIK-u z zakresu stopnia wdrożenia przez Urzędy Samorządowe wymagań ustawy o finansach publicznych w obszarze kontroli zarządczej.