VII Forum Pełnomocników Urzędów – 2011

W ramach VII FORUM PEŁNOMOCNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PIHZ Certyfikacja organizuje w Gdańsku pierwszą konferencję poświęconą wykorzystaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001 dla spełnienia standardów kontroli zarządczej.

W ramach konferencji przedstawimy Państwu następujące m.in. takie tematy:
1. Spełnienie wymagań kontroli zarządczej przy wykorzystaniu systemu zarządzania jakością.
2. Identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko – najtrudniejsze wyzwanie w systemie kontroli zarządczej.
3. Planowanie realizacji procesów i procedur (zadań) w świetle wymagań instrukcji kancelaryjnej.
4. Korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem ISO 9001 i KZ w urzędzie.
5. Praktyczne zastosowanie zintegrowanego systemu ISO 9001 i kontroli zarządczej w urzędzie

Zapraszamy do udziału przede wszystkim naszych Klientów, do których będą rozesłane zaproszenia a także zachęcamy do udziału te urzędy, jednostki organizacyjne, które zainteresowane są praktycznym podejściem do zarządzania organizacją w oparciu o międzynarodowe standardy spełniające wymagania ustawy o finansach publicznych.