X FORUM PEŁNOMOCNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY PIHZ CERTYFIKACJA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 7.10.2015 r. w ramach X Forum Administracji Publicznej przy PIHZ Certyfikacja odbyło się Seminarium pt. Zarządzanie jednostką samorządową w świetle dotychczasowych doświadczeń po wprowadzeniu międzynarodowego systemu zarządzania jakością ISO 9001 i wymagań prawnych obowiązujących w organizacjach działających w obszarze publicznym.

Seminarium z udziałem samorządowców odbyło się w Białymstoku w siedzibie Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, a patronat nad nim objął Marszałek Pan Mieczysław Baszko.

Pan Marszałek otworzył obrady i w swoim wystąpieniu wskazywał na korzyści, które związane są z wdrożeniem systemu zarządzania ISO 9001 w Urzędzie gorąco zachęcając do wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania. W ramach przygotowania do Seminarium zebraliśmy opinię jst na temat wdrożenia systemu zarządzania ISO, korzyści i słabych stron i oceny jego funkcjonowania.

W załączonym materiale przedstawiam Państwu wyniki tej ankiety i zwracam uwagę na korzyści podawane przez kierowników jednostek i sekretarzy związane z wdrożeniem systemu zarządzania – jeżeli nie zauważacie tego u siebie, w swoim Urzędzie, to może być to oznaką, że system jest tylko na papierze i może wywoływać oddolny ruch pracowników nakłaniających kierownictwo do wycofania się z ISO.

A korzyści są widoczne tam, gdzie kadra urzędu jest zaangażowana i chce się rozwijać.

System zarządzania jest tworzony dla Kierownictwa Urzędu jako narzędzie do monitorowania jakości wykonywanej pracy przez pracowników.

To w jaki sposób obsługujcie Państwo Klientów Urzędu w dużym stopniu może decydować o wyniku wyborczym.

Omawialiśmy również korzyści z wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania I SO i kontroli zarządczej oraz systemu ochrony danych osobowych.

Ponownie przypominamy o obowiązkowym audycie bezpieczeństwa informacji KRI – dzisiaj, w świetle interpretacji MAiC i FN oraz Raportu NIK w tym zakresie, nie może być już wątpliwości, że  audyt taki należy przeprowadzać corocznie przez kompetentnych audytorów (zamieszczamy również kilka slajdów związanych z tym tematem).

PIHZ Certyfikacja przeprowadziła ponad 30 audytów bezpieczeństwa informacji KRI/ochrony danych osobowych w jst i jesteśmy dla Państwa naturalnym partnerem do wykonania takiego audytu.

W tym obszarze kluczowe jest bezpieczeństwo i zaufanie – audyt dotyczy bowiem newralgicznych zasobów Urzędu.

Zachęcam do zapoznania się z materiałem, a w przypadku pytań, szczegółowych rozwiązań jestem osobiście do dyspozycji.

 

Z poważaniem,

Artur Szwoch PIHZ Certyfikacja