Program szkolenia ISO 14001 – 2 dni

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 , osoba odpowiedzialna p. Agnieszka Żbikowska