Szkolenia dot. systemów zarządzania

Oferowane szkolenia:

  •  auditorzy wewnętrzni ISO 9001 – dwudniowe 
  • audytor wewnętrzny RODO – jednodniowe 
  • certyfikowany IOD

Oferowane szkolenia w ramach norm ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001:
– szkolenia dotychczasowych Pełnomocników ds. SZJ i doskonalące dla audytorów wewnętrznych – 1 dniowe (interpretacja normy + ćwiczenia)
– szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)
– szkolenia kadry jednostek – 1 dniowe (wykład)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.
– INTERPRETACJĘ WYMAGAŃ NORMY ISO,  w tym ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
– PRZYKŁADY PROCEDUR ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
– ĆWICZENIA PRAKTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE ZROZUMIENIE WYMAGAŃ NORMY