Szkolenia dot. systemów zarządzania

W związku z wydaniem nowych edycji norm ISO 9001 i ISO 14001, ISO 45001 w pierwszej kolejności przygotowaliśmy dla naszych Klientów szkolenia w zakresie wymagań normy ISO 9001. Oferowane szkolenia:

  •  auditorzy wewnętrzni ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 – dwudniowe. 
  • audytor wewnętrzny RODO – jednodniowe. 
  • szkolenia dotychczasowych Pełnomocników ds. SZJ – 1 dniowe (interpretacja normy + ćwiczenia)
  • szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)
  • szkolenia kadry jednostek – 1 dniowe (wykład)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.

  • interpretację wymagań normy ISO , w tym zarządzanie ryzykiem
  • przykłady procedur zarządzania ryzykiem
  • ćwiczenia praktyczne umożliwiające zrozumienie wymagań normy

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 lub na adresy mailowe wskazane na stronie internetowej