Szkolenia dot. systemów zarządzania

W związku z wydaniem nowych edycji norm ISO 9001 i ISO 14001 w pierwszej kolejności przygotowaliśmy dla naszych Klientów szkolenia w zakresie wymagań normy ISO 9001. Najbliższe szkolenia:

  •  auditorzy wewnętrzni ISO 9001 – dwudniowe. Gdynia 15 – 16 kwietnia 2019 r.
  • audytor wewnętrzny RODO – jednodniowe. Gdynia 26 kwietnia 2019 r.

Oferowane szkolenia w ramach ISO 9001:

  • szkolenia dotychczasowych Pełnomocników ds. SZJ – 1 dniowe (interpretacja normy + ćwiczenia)
  • szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)
  • szkolenia kadry jednostek – 1 dniowe (wykład)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.

  • interpretację wymagań normy iso 9001:2015, w tym zarządzanie ryzykiem
  • przykłady procedur zarządzania ryzykiem
  • ćwiczenia praktyczne umożliwiające zrozumienie wymagań normy

 

Przykładowy program szkolenia auditorów wewnętrznych – 2 dni

 

Szkolenie jednodniowe dla Kadry, Pełnomocników

 

Program szkolenia ISO 14001 – 2 dni

 

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 , osoba odpowiedzialna p. Agnieszka Żbikowska