Nowa Norma ISO/IEC 27001:2022

Klienci PIHZ Certyfikacja w programie bezpieczeństwa informacji wg. normy ISO 27001

  1. Uprzejmie informujemy, że została wydana norma ISO/IEC 27001:2022, która zastąpi dotychczasową ISO 27001 – okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji do wymagań zawartych w ISO/IEC 27001:2022 został ustalony od dnia 31.10.2025 r.  Po tym terminie dotychczasowe Certyfikaty ISO 27001 utracą ważność.
  2. ZACHĘCAMY KLIENTÓW PIHZ CERTYFIKACJA DO DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BI DO NORMY ISO/IEC 27001:2022. NAJLEPSZYM TERMINEM DO UZYSKANIA CERTYFIKATU ISO 45001:2018 JEST PLANOWY AUDIT W NADZORZE LUB AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI (odnowieniowy).
  3. Aby dokonać przejścia konieczne jest złożenie odpowiednim z wyprzedzeniem przed auditem Wniosku o certyfikację ISO 45001 – w załączeniu.
  4. Po dokonaniu przejścia na nową edycję normy w ramach auditu w nadzorze certyfikacja będzie ważna do daty wskazanej na obecnie obowiązującym Certyfikacie (przy przejściu podczas auditu ponownej certyfikacji będzie obowiązywał nowy, trzyletni cykl certyfikacji).
  5. Klient przed zgłoszeniem gotowości przejścia na nową edycję normy powinien dokonać zmian w dokumentacji systemu zarządzania dostosowując ją do wymagań normy ISO/IEC 27001:2022.
  6. Ze względu na nowy zakres certyfikacji konieczne będzie wydłużenie ilości dni auditowych przeznaczonych na audity stosunku do dotychczasowej kalkulacji o min 0,5 a/d.

PIHZ Certyfikacja REKOMENDUJE:
– stworzenie Planu przejścia na nową edycję normy z uwzględnieniem różnic organizacyjnych, różnic w wymaganiach, które należy uwzględnić w celu spełnienia wymagań,
– zrealizowanie szkoleń wewnętrznych lub zewnętrznych w zakresie nowych wymagań normy,
– wydanie nowej, znowelizowanej dokumentacji systemu zarządzania,
– kontaktowanie się z PIHZ Certyfikacja celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

OFEROWANE SZKOLENIA:
1. Szkolenia pełnomocnika i auditorów wewnętrznych systemu ISO/IEC 27001:2022 (dwudniowe, wykłady +ćwiczenia

Zapraszamy do dalszej współpracy z PIHZ Certyfikacja